دو تا سرور HP دارم کانفیگ می‌کنم و هر ۳ دقیقه یکبار خدا رو شاکرم که UCS سیسکو نیست. .