دنبال این هستید وسط کنسرت، علیرضا قربانی بکوبه در کون نیکی میناژ؟ یهو انقلاب هم بشه؟ شاه هم برگرده؟این فقط پخش کنسرتی هست که داره اجرا می‌شه .