اتاق هدایت کنسرت آنلاین، بخش کوچکی از صدها نفر آدم تکنیکالی که براش زحمت کشیدن https://t.co/lM2KivKNqO .