یه عالمه کار مونده و هیچ ایده‌ای ندارم چجوری قراره سه و نیم بیدار بشم. .