کارمندهای اداری دست خودشون نیست‌، یه نوع خاصی از کسخلی رو دارن. براش نوشتن قرارداد از ۲۱ اردیبهشت، زده از ۱ خرداد. گرفتی ما رو؟ شوخیه دیگه؟ .