با تشکر از مسئولین بابت رایزنی در مورد یورو https://t.co/o0dkQxEfHd .