حتما باید ماه رمضون بیاد تا بفهمید عشق واقعی در چایی حلول می‌کنه و باقی عشق‌ها زمینی‌اند؟ .