یه زمانی ناز روزگار‌ رو می‌کشیدیم که رخ نمایی کنه. امروزه روز، اصلا یادمون رفته کی بودیم و چی بودیم... .