Avatar for conformist
چشم باز کردیم، نه دیگه خدایی مونده بود، نه وحی‌های گاه و بیگاهش. دیگه هیچی مثل روز اولش نشد. رفتیم و رفتیم... .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place