یغما گلرویی الان داره هول‌هولکی لباس روسیه رو در میاره و لباس انگلیس رو می‌پوشه که بره با فنجون گل‌قرمز چایی عکس بذاره اینستاگرام. .