RT @amirazad_: این استرلینگ انقدر بده که باید بیاد سپاهان بازی کنه. .