من برای سفر بی‌بازگشت ثبت نام کرده بودم و انتخاب نشدم، ولی شرکت برامون یه سری امکانات فراهم کرده. https://t.co/jzshQIjI6i .