مطمئن باشید طمع کارفرماهای این بچه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شه. حتا یک ریال این پول‌ها خرج این بچه‌ها نمی‌شه. .