امروز همه تلاشم رو می‌کنم... هرچند که تا هدفم فاصله‌ی زیادی باقی مونده. .