یه جوری عصبانی‌ام که تب کردم. امیدوارم دهنشون تیکه تیکه بشه، نامردا .