اولین اشتباه هر کس، اعتماد کردنه. از این که بگذریم، آدم ابتدا به دوستش اعتماد می‌کنه، بعد به مدیرش. بازی باخت-باخت بود براش. .