پس کی خوب می‌شیم لعنتی؟ کی دوباره یادمون می‌ره پستی‌بلندی‌ها رو؟ خسته شدیم رفیق! وا موندیم، حیرون و سردرگم. .