RT @alihejvani: ایران کشوری است که صفدر حسینی در آن اندازه رئیس بانک مرکزی آمریکا حقوق می‌گیرد و دستمزد سوشا مکانی از هر دوی آنها بیشتر است. .