Avatar for conformist
هیچ وقت در زندگیم به استحکام ظاهر امروزم نبودم، و به هیچ اندازه به شکنندگی درونم... .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place