عزیز من، دوست من، اسپویله دیگه. چرا کوت می‌کنی که ما هم اون عکس تخمی رو ببینیم؟ جدی نمی‌فهمی یا خودت رو زدی به اون راه؟ .