پلیس اگر غیرت داشت، به جای گیر دادن به موی زن‌ها، به دلال‌های کار کودک گیر می‌داد. اگر دارید، بسم‌الله. من خودم پا به پاتون میام. .