خدا رو شکر فردا باید ۹:۳۰ بریم شرکت. از الان غصه‌ی صبح رو داشتم. .