وسط هر تصمیم ریسکی‌تون، اول باید به خودتون بگید: بگامون ندی بچه‌تهرون؟!!". بعد انجامش بدی. خیلی جلوی به‌فنا رفتن رو می‌گیره. .