بازی‌های شخمی‌تخیلی مرحله‌ی گروهی یورو، وارد فاز تخمی‌تبسمی حذفی شده... .