نه گفتن به آلو بخارا و آلو برغون، مثل نه گفتن به تری‌سام با امبر هرد و شارلیز ترون هست. .