دوستم سعید مفاخری، هر وقت مخاطب مذهبیش اسمی از خدا میاورد، بلافاصله می‌گفت کدوم خدا؟ طرف آتئیست بود، می‌شد خداشناس. .