همکار چینی نداشتید که معنی و مفهوم ترور بیولوژیک رو بفهمید. .
آروق؟ :))) ‎· M∂s♥ud