یه همکار داریم فتوکپی @opiums هست. حتا فریم عینکش. بعد هی جلوی خودمون رو می‌گیریم حورا صداش نکنیم. .