اتاق‌مون به قدری گرمه به خاطر مشکل کولر که دارم به مرخصی گرفتن فکر می‌کنم. .
خیلی بده پارسال من این مشکل و داشتم تو اداره. عملاً فن اتاق باد گرم می زد ‎· Aliusha