حرف‌های سیده فاطمه حسینی بیشتر از اینکه دفاع از پدرش باشه، اون ملت رو سوزونده. آخه بی‌حیا، سهم‌تون از سفره‌ی انقلاب؟ سهم‌تون؟ .