حدود دو ساعت توی فضایی بودیم که هوا راکد، بسیار گرم و خفه بود. بعدشم اتاق تابلو برق. ولله باقی روز رو باید برم توی وان آب سرد برای ریکاوری. .