از تهران تا ماسال ۱۵ ساعت توی راه بودیم. نیایید آقا، لو رفته موقعیت. .
:)) خانواده ما هم تا اردبيل ١٨ ساعت :| ‎· 3pid