هر موقع قرار شد دانشمندها اسپرم با کیفیت رو مطالعه کنن، به نظرم باید برن سراغ خانواده فردین. خیلی با کیفیت هستن ماشالله .