از چند ساعتی که دیشب و امروز صرف شد راضی‌ام. درست شد، برم ایمیلش رو بزنم. .