عجیب اینه که ما عصر تئاتر "راپورت‌های شبانه‌ی مصدق" رو رفته بودیم و داشتیم تئاتر کودتا رو می‌دیدم و شب اصلی‌ش رو در ترکیه پیگری می‌کردیم. .