و یه کاربر فتوبلاگش روی تامبلر رو تعطیل و یه فتوبلاگ توی میهن بلاگ زد. https://t.co/igi6z2KgHs .