برید از این لینک اکانت لست‌پس بسازید من پریمیوم بشم برای یک ماه :))) خیرش هم به شما برسه و هم من :))) @LastPass now! https://t.co/vsrX1g8S4C .