قیمت لنت چینی ۳۰ تومن بود ولی لنت ایرانی گرفتم ۸۵ تومن. از روز اول سوت می‌کشید. افتضاح .