Avatar for conformist
یه چلوکباب حسابی به سبک «تبریزی‌» زدیم و جوان شدیم. با تشکر از باعث و بانیش :) .
Comment
پیش مسعود زدین؟ ‎· Assal
Comment
کباب ما تهرانیه :)) ‎· M∂s♥ud

2015-2018 Mokum.place