RT @miladopiez: میفرمایند روزی که پشه روی بیضه‌هاتون نشست میفهمید خشونت راه چاره نیست .