این قاب‌های فابریک نکسوس خیلی خوبه لعنتی. هیچ‌کدوم از وارد کننده‌ها هم نیاوردن بیشتر لعنتی‌ها .