شرکت مینو سر در کارخونه، بیلبورد تبلیغ آدامس شیک زده؛ این رایج‌ترین پول‌خرد دنیا... .