هر کسی، قصد خرید موتور داشت، براش یه پیک بگیرید از ونک تا قلهک با موتور بره، قطعا سر میرداماد خودش اعلام انصرف می‌کنه. .