Avatar for conformist
RT @jadi: با هر بار گفتن عبارت «بازمتن» ،روح نداشته استالمن در گور نداشته اش میلرزه.. این کاری که همه داریم میکنیم «نرم افزار آزاد» است اسمش. .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place