RT @pooriast: فرانسه بعد از حادثه نیس، در بمباران چند روستا در سوریه ۱۲۰ غیرنظامی را کشت، اصلا کسی این خبر را شنید؟ هشتگ زد؟ برای کسی مهمه؟ بی‌خیال... .