معلومه توی مونیخ مهاجم پیدا نمی‌شه. فقط مدافع و هافبک دفاعی. .