الان افغانستان باید پیش‌دستی کنه و روادید اروپا رو لغو کنه. مهندسین و صاحبان دانش اروپایی سرازیر بشن. .