کولر شرکت مشکل داره، جوری گرمه که اولین کسی که اعصابم رو انگولک کنه، هدیه‌ی سال نو دریافت می‌کنه! همین‌قدر بدونید بسه! .