کاش می‌شد آدم خودش رو خفه نکنه توی خودش. واقعا حال و حوصله هیچ کسی رو ندارم .