User avatar

در گذشته یک نفر متصدی آسانسور بود. همین رو الان توی مشهد و اینا احیا کنن مشکل حل می‌شه. دیگه زن و مرد و شیطان تنها نمی‌شن، تری‌سام می‌شه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10